இலங்கையில் மேலும் ஐந்து பிரதேசங்கள் முடக்கம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் குருநாகல் மாவட்டத்தில் மேலும் சில பிரதேசங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

அந்த வகையில்  குளியாப்பிடடி்ய நகரம், துன்மோதர, மேற்கு தண்டகமுவ, கணதுல்ல, பஹல வீரம்புவ ஆகிய 5 பிரதேசங்கள் இவ்வாறு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பிரதேசங்களில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை சடுதியாக அதிகரித்ததை அடுத்து இந்நடவடி்ககை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar