குளியாப்பிட்டிய பிரதேசம் முடக்கம்!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் குளியாப்பிட்டி பொலிஸ் பிரிவிலுள்ள அனைத்துப் பகுதிகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இன்று நள்ளிரவு முதல் இந்த தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு அமுலாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar