வவுனியா உட்பட 4 மாவட்டங்களில் பல பகுதிகள் முடக்கம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

இலங்கையில்சில பகுதிகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி, 04 மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 12 கிராம சேவகர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக, இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா அறிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய, கொழும்பு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பமுனுவ, ஹொன்னத்தர மற்றும் தெல்தர ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளும், கம்பஹா மாவட்டத்தின் குட்டிவில கிராம சேவகர் பிரிவும் உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், இரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பல்லேகம, உடகம, புதிய நகரம், வலல்கொட, சுதுகல, பனமுர மற்றும் ரத்கம ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை, வவுனியா மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட குருக்கள்புதுக்குளம் கிராம சேவகர் பிரிவும் உடன் அமுலாகும் வகையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக, இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா மேலும் அறிவித்துள்ளார்.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar