சீனாவில் ஒரு தம்பதி மூன்று குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட சீனாவில்ஒரு குழந்தை திட்டம் பல ஆண்டுகளாக அமலில் இருந்தது. . அதன்பின்னர் கடந்த 2016ம் ஆண்டு இந்த கொள்கையில் மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது, ஒரு தம்பதி இரண்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என புதிய கொள்கை அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் சீனாவில் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் வெகுவாக சரிந்த நிலையில், சீன அரசு குடும்ப கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. ஒரு தம்பதிக்கு 3 குழந்தைகள் வரை பெற்றுக் கொள்ள அனுமதி அளித்துள்ளது.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar