இலங்கை

இந்திய தொற்றினால் இலங்கையில் எவருக்கும் பாதிப்பா? இன்றுவந்த தகவல்

இந்தியாவில் பரவிவரும் திரிபடைந்த கொரோனா தொற்று இலங்கையில் பரவாமலிருக்கும்படியான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதாக தேசிய ஔடதங்கள் பற்றிய இராஜாங்க அமைச்சர்

o'Bazaar


Covid 19 Update

செய்திகள்

உலகம்