இலங்கை

படையினரை போர்க் குற்றத்திலிருந்து பாதுகாக்க சட்டம் அமைக்கும் இலங்கை

பிரித்தானியா மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் படையினரை சர்வதேச விசாரணைகளில் இருந்து காப்பாற்ற சட்டங்கள் இருப்பதைப் போன்ற சட்டங்களை உருவாக்க

o'Bazaar


Covid 19 Update

செய்திகள்