இலங்கை

ஆலயத்தினுள் சென்று சுவாமி தூக்கிய இராணுவம்

அச்சுவேலி உலவிக்குளம் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் இராணுவத்தினர் வழிபாடுகளை மேற்கொண்டதுடன் சுவாமியைத் தூக்கியுள்ளனர். ஆலயத்தின் வருடாந்தா அலங்கார உற்சவம் நடைபெற்று

o'Bazaar


Covid 19 Update

செய்திகள்

உலகம்