இலங்கை

முள்ளிவாய்க்கால் தூபி மீண்டும் திறப்பு (PHOTOS)

யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் உடைக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தூபி மீண்டும் அதே இடத்தில் அமைக்கப்பட்டு இன்றையதினம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில்

o'Bazaar


Covid 19 Update

செய்திகள்

உலகம்