சீனாவுடனான 2 ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்தது அவுஸ்திரேலியா

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

கடந்த 2018-ம் ஆண்டு அவுஸ்திரேலியாவில் உள்நாட்டு அரசியலில் ரகசிய வெளிநாட்டு தலையீட்டை தடை செய்யும் நோக்கில்தேசிய பாதுகாப்பு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட‌ன.

இந்த சட்டங்கள் சீனாவுக்கு எதிரான பாரபட்சம் கொண்டவை என சீனா கடுமையாக விமர்சித்த வந்ததோடு இந்த விவகாரம் அவுஸ்திரேலியா சீனா இடையிலான உறவை மோசமாக்கியது. இந்த நிலையில் இந்த தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் அவுஸ்திரேலியாவின் தேசிய நலனுக்கு எதிராக இருப்பதாக கூறி சீனாவுடனான 2 ஒப்பந்தங்களை அவுஸ்திரேலியா ரத்து செய்துள்ளது.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Related News

o'Bazaar